Albrecht, H.-J., & Hotter, I. (2005). Gençlik Ceza Hukuku Alanındaki Reformlara İlişkin Önerilerin Dökümü. In Y. Ünver (Trans.), K. İçel & Y. Ünver, Çocuklar ve Suç-Ceza (pp. 159–175). Ankara: Seçkin.