Poscher, R. (2005). Orzecznictwo a prawo konstytucyjne - niemiecka perspektywa. In B. Dolnicki, Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa (pp. 102–121). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.